Toestemmings-formulier portretrecht

Toestemmings-formulier portretrecht

Het bestuur van de Stichting Historische Kring Kotten (afgekort: SHKK) vraagt aan de vrienden toestemming via een ondertekende AVG verklaring (verklaring portretrecht)

Indien u geen bezwaar heeft tegen openbaarmaking van beeldmateriaal gemaakt tijdens een activiteit ten behoeve van de Stichting Historische Kring Kotten (afgekort: SHKK) waarop u herkenbaar in beeld komt of bent, wilt u dan onderstaand toestemmingsformulier portretrecht ingevuld en ondertekend naar ons sturen of mailen? Bij voorbaat dank!