Geologie

Geologie

Geologische wandelingen "Kotten"

De werkgroep geologie is op dit moment bezig met de voorbereiding van 3 geologische wandelingen “Kotten”.

Naar aanleiding van het feit dat in 2019 het 110 jaar geleden was dat de eerste geologische boring in Kotten plaatsvond en dat de jaren geleden geplaatste vitrine aan vervanging toe was is door de SHKK het plan opgevat om de vitrine te vervangen en een aantal geologische wandelroutes te maken.

De wandelingen starten allemaal bij: Verenigingsgebouw Wilhelmina, Meester Meinenweg 1, 7107AN Winterswijk Kotten

De drie uitgezette routes hebben verschillende lengtes. Zij volgen deels de oude al bestaande route om Willink en de Griffioenroute. De langste van de drie geologische routes (19 km) loopt door het gebied rondom de Steengroeve, langs de Willinkbeek en door het Vosseveld. De Middenroute is vergelijkbaar met de lange route, maar snijdt een stuk af, waardoor hij korter is. (13 km) De korte route loopt door het zuidelijke deel van Kotten en het oude hoevenlandschap. (9 km)

De routes voeren u door drie van de negen Winterswijkse buurtschappen: Kotten, Ratum en Brinkheurne. De wandelingen gaan zoveel mogelijk over onverharde paden en wegen. Tijdens de wandelingen zult u kennis maken met het gevarieerde Winterswijkse landschap. U loopt zowel door het open en voor Winterswijkse begrippen relatief grootschalige heideontginningslandschap van het Vosseveld als door het kleinschalige oude ontginningslandschap rondom de Willinkbeek en het zuidelijke deel van Kotten. Binnen enkele kilometers zult u het landschap regelmatig zien veranderen. Dit is een van de redenen waarom een wandeling in Winterswijk zo boeiend is.

De wandeltochten zijn extra interessant vanwege de geologische bijzonderheden. Het gebied waardoor u wandelt, ligt grotendeels op het “Winterswijks zadel” dat zo’n 60 tot 70 miljoen jaar geleden door opplooiing van de bodem is gevormd. De oeroude lagen komen soms bij het ploegen aan de oppervlakte. De aan de lange route liggende Steengroeven zijn geregeld opengesteld en met een gids toegankelijk. Bijzondere geologische vondsten (fossielen en mineralen) zijn tentoongesteld in het Winterswijks Museum, dat een uitgebreide geologische afdeling herbergt. (Vereniging het Museum, Laan van Hilbelink 6-10, 7101WG Winterswijk)

Tijdens de wandelingen valt goed het verschil waar te nemen tussen het jonge ontginningslandschap, ook wel heide- en veenontginningslandschap genoemd, en het oude ontginningslandschap, ook wel oude hoevenlandschap genoemd. Het heideontginningslandschap wordt gekenmerkt door strakke kavels, rechte wegen en openheid, terwijl het oude hoevenlandschap een grillig wegenverloop kent en kleinschalig is door de afwisseling van essen, kampen, hout­ wallen, beken en beekjes en bos en bosjes.

Wanneer u wandelt zult u ook een aantal mooie, oude boerderijen met prachtige voorbeelden van geveltoptekens tegenkomen. Natuurlijk ontbreken de beken niet.

Voor deze 3 wandelingen wordt een boekje ontwikkeld. Voorin dit boekje vindt u uitgebreidere informatie over de geologie en de cultuurhistorie rondom Kotten. Deze teksten kunt u op uw gemak lezen als u uitrust van de boeiende wandeling rondom Kotten. In de toekomst is naast het boekje dit document als pdf te downloaden via de site van de SHKK. Bovendien zijn hier dan gpx bestanden te vinden, voor diegene, die de routes via een gps-app wil lopen. Wij wensen u veel wandelplezier

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *