Geschiedenis

Geschiedenis

Hoewel wij als stichting historische kring Kotten officieel geen werkgroep geschiedenis kennen, zijn een aantal vrienden daar toch bijzonder in geïnteresseerd. Zeker als er een binding is met ons buurtschap Kotten.