ANBI-status

anbi-logo

ANBI-status

De SHKK beschikt over een ANBI-status

De Stichting Historische Kring Kotten heeft een ANBI-statis. Een ANBI is een zgn. Algemeen Nut Beogende Instelling

ANBI’s zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Onze stichting voldoet aan alle eisen die aan ANBI’s worden gesteld.

U kunt aan de stichting doneren, schenken en/of nalaten zodat de stichting haar doelstellingen kan blijven nastreven!

Niet alleen de ANBI is vrijgesteld: uw schenking is in veel gevallen geheel of gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar van de aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting. Het mes snijdt daarom aan twee kanten!

NB: met ingang van 2014 hoeft de periodieke gift/schenking niet meer notarieel te worden vastgelegd, maar is een onderhandse akte voldoende. Dat scheelt behoorlijk in de kosten