Missie SHKK

Missie SHKK

De stichting heeft ten doel

  1. Het onderzoek en bestudering van de geschiedenis in en rondom Winterswijk Kotten en de landsgrens overschrijdende regio,
  2. Het bevorderen van de kennis van deze geschiedenis en het wekken van belangstelling daarvoor.

De stichting probeert deze doelstelling te realiseren door:

  • het opsporen, verzamelen en archiveren van gegevens omtrent deze geschiedenis
  • het uitgeven van publicaties in kranten, periodieken e.d.
  • het laten verschijnen van andere publicaties
  • het organiseren van werkgroep-vergaderingen van sympathisanten
  • het organiseren van tentoonstellingen, symposia en evenementen
  • samenwerking met andere partijen
  • en voorts met alle andere wettige middelen, die tot het bereiken van de voren omschreven doelstelling bevorderlijk zijn!