ANBI-statusDe Stichting Historische Kring Kotten (SHKK) beschikt over een ANBI-status

De Stichting Historische Kring Kotten is een zgn. Algemeen Nut Beogende Instelling

ANBI’s zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Onze stichting voldoet aan alle eisen die aan ANBI’s worden gesteld.

U kunt aan de stichting doneren, schenken en/of nalaten zodat de stichting haar doelstellingen kan blijven nastreven!

Niet alleen de ANBI is vrijgesteld: uw schenking is in veel gevallen geheel of gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar van de aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting. Het mes snijdt daarom aan twee kanten!

NB: met ingang van 2014 hoeft de periodieke gift/schenking niet meer notarieel te worden vastgelegd, maar is een onderhandse akte voldoende. Dat scheelt behoorlijk in de kosten

Uw financiële steun is een begin voor nog meer activiteiten! Dank U.


anbi-logo