KvK inschrijving

Inschrijving KvK

De SHKK is ingeschreven in het handelsregister van Kamer van Koophandel

Verwerkt onder de naam: Stichting Historische Kring Kotten

Het KvK nummer dat toegewezen is aan het dossier is: 68587767

Mocht u een recent inschrijvingsformulier van onze stichting bij de Kamer van Koophandel willen inzien of willen ontvangen dan kunt u contact opnemen met het bestuur. Vul daarvoor het contactformulier in!